top of page

 סיור בזכרון יעקב 

במסגרת ציון 100 שנה לפעילותה של מחתרת ניל"י ניכנס לסיפור המתח הדרמתי שאירע במושבה זכרון יעקב ובסביבתה במהלך מלחמת העולם הראשונה. נשמע על צעדיה הראשונים של המושבה, על תמיכתו של הברון, ועל דמויות המפתח בהקמת זכרון. נלך ברחוב המייסדים בעודנו שומעים דברי טעם מתוך ספרים שנכתבו על המקום ועל המחתרת. נכיר את חברי משפחת אהרונסון במהלך ביקור בבית שהפך למוזיאון, נראה את עבודות השימור בבריכת בנימין ונציץ לבית הכנסת ההיסטורי. בהתאם לזמן ולרצון נוכל להמשיך לתחנת הניסיונות של אהרון אהרונסון בעתלית, לאנדרטה לזכר אבשלום פיינברג בשפך נחל חדרה ולבית פיינברג בחדרה.

bottom of page