top of page

 סיור בראש פינה 

המושבה הראשונה בגליל עברה תלאות רבות עד שנהפכה למעצמת הצימרים שהיא כיום. נתחקה אחר ההיסטוריה המרתקת של ראש פינה ואחר דמויות המפתח בעלילה, בעודנו עוברים מבית אבן אחד למשנהו ומצטטים מהספר הנפלא "גיא אוני". נבקר בבית הפקידות ובביתו של פרופסור מר, נראה את בית הכנסת ונעלה לקבל מבט על מתצפית נמרוד המרגשת. כל זאת מבלי לוותר על גלריות שמאפיינות את ראש פינה המודרנית. מומלץ לשלב טיול בנחל ראש פינה המפתיע ולראות פריחת שקדיות בהמוניהן או חלמוניות צהובות שמאירות את המדרון, כל אחת בעונתה.  

bottom of page