top of page

Nature Hikes

זכינו לחיות במקום שבו בנסיעה קצרה יחסית עוברים משלג למדבר,  ובדרך פוגשים שלל שמורות טבע, יערות, הרים וגאיות ואינספור שרידים ארכיאולוגיים שעשו היסטוריה. 

 

בכל אלה שזורים שבילים מסומנים שחושפים את המיטב. מדן ועד אילת, בשביל ישראל או בטיולי משפחות, אשמח להוביל אתכם בשבילים היפים ביותר.

בעזרת תכנון משותף, שיהלום את הניסיון, הרצון והיכולת שלכם, נוכל להגיע עד הקצה.... של הארץ.

 

מומלץ לתכנן סדרת טיולים לקבוצה שנוהגת לטייל ביחד באופן קבוע בטיולים שמתפרסים על פני השנה.

bottom of page